CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Veselé Vánoce, vyšel Rockingham!

19. 12. 2015 | DoN

Abyste na n?m mohli jezdit, je pot?eba koup? S3 licence za 12 liber. Zatím jde o jediný S3 obsah, který vývojá?i vydávají. Pokud si licenci koupíte, dostáváte p?íslib dalšího obsahu v budoucnu bez nutnosti další investice.

Krom? nové trat? byl ješt? vylepšen systém odlesk?, inteligence AI a samoz?ejm? další opravy. Úplný seznam najdete na oficiálním webu.

DOWNLOAD (409 MB) | Vlákno na oficiálním fóru
Live for Speed 0.6H - nový WESTHILL

03. 04. 2015 | DoN

Nový Westhill

LFS je zp?t! Vývojá?i si pro nás v nové verzi p?ipravili zcela p?epracovaný okruh Westhill. S tímto okruhem si opravdu vyhráli, protože nejenže obsahuje jednu zcela novou konfiguraci, ale také dva menší motokárové okruhy a spoustu obslužných cest okolo celé trati.

Krom? Westhillu doznal velkých úprav také editor autocrossových tratí, ve kterém lze nyní p?idávat také betonové objekty (mosty apod.) a p?ináší tak spoustu nových možnosti.

Nejrychlejší cestou, jak získat nový patch je p?es autoupdater (spus?te LFS, zvolte Multiplayer, nechte si zobrazit seznam server? a vyberte si mirror, ze kterého chcete patch stáhnout). LFS se samo postará o zbytek.

Pokud chcete úpln? ?istou instalaci, m?žete stahovat zde:
- LFS_S2_6H_setup.exe (274 MB)
Májový dvojboj

29. 03. 2014 | Externí autor

Pro ty, kte?í ješt? úpln? nezanev?eli na LFS a i pro nov? p?íchozí je tady závodní ve?er. Více informací se do?tete ve foru.
Astonská kli?kovaná bez v?tších dramat

07. 05. 2013 | Kid

LX Cup 2013 – Aston

Podruhé se LX Cup se b?hem této sezony podíval na Aston, tentokrát se jelo na jedné z nov?jších variant, nazvané Cup. V následujícím reportu se dozvíte, jak to dopadlo. Zárove? nov? p?inášíme dv? varianty: krátkou a b?žnou.
Rallycrossové šílenství pro ?erného

23. 04. 2013 | Kid

LX Cup 2013 – Blackwood

?tvrtý závod LX Cupu absolvoval svoji nejnáro?n?jší zastávku, kterou byl blackwoodský rallycross. Mén? než 2 kilometry dlouhá tra? otestovala závodníky a stroje více než kde jinde na maximum. A jak už to na rallycrossu bývá, neobešlo se to bez kontakt? a nehod. Chcete v?d?t víc? ?t?te dál!
index | 1-5 | starąí | Celkem 221 článků

KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.