CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Nový ?len vývojového týmu!

04. 03. 2006 | DoN

p?eklad postu od Scawena

Vážení hrá?i LFS,
Jsme hrdí, že Vám m?žeme p?edstavit nového ?lena vývojového týmu LFS!
Vlastn?...tak n?jak...spíše testera....vlastn?...ani to ne...
OK, takže ve skute?nosti je toto svým zp?sobem oznámení, které Vám objasní, pro? jsem po 7 ro?ním zanedbávání mého domu musel v?novat posledních 9 m?síc? jeho opravování, nové kuchyni, nové "boud? na ná?adí", úpravám v koupeln? a nové malé místnosti v druhém pat?e. Málé místnosti pro malou osobu!
ANO! Geraldine a já jsme hrdí na to, že Vám m?žeme p?edstavit našeho syna Lea! Narodil se toto pond?lí 27. února!

fotky nás a Lea | thread na LFSforu


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.