CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


InterCars GTR series

23. 05. 2007 | TairoCZ


 Jak jste se nekte?í mohli do?íst v ?asopise IC Journal, spole?nost ACTUAL LINUX, s.r.o. pro vás p?ipravila seriál lig s vozy GTR. V celém seriálu je hlavním sponzorem spole?nost InterCars s.r.o., ktera v?novala do sout?že velmi zajímavé ceny.

 Nejprve k samotné struktu?e seriálu. Celý se skládá ze t?í samostatných lig. Každá liga má své vlastní bodování, vít?ze a ceny. Po?adí celého seriálu ur?uje sou?et bod? z jednotlivých lig, do ?ehož m?že každý jezdec zasáhnout proškrtnutím povoleného po?tu závod?. Tím dostávají šanci p?edevším ti, kterým v nekterém ze závod? selhalo p?ipojení k internetu, nemohli se nejakého závodního ve?era z nejakého d?vodu z??astnit, atd.

 Nyní se podíváme, co vlastn? mohou zavodníci vyhrát. Hlavními cenami celého seriálu jsou:

1. místo - Poznávací zájezd do ?íny
2. místo - Relaxa?ní pobyt v Maroku
3. místo - Lyžování v Alpách

 Každá liga seriálu má ?adu samostatných cen, které jsou vyhlášeny p?ed za?átkem konkrétní ligy. Pro nejbližší ligu seriálu, která za?íná 4. ?ervna 2007 to jsou:

1. místo - volant Logitech G25, nebo širokoúhlé LCD 20", vesta s logem InterCars a informacemi o umíst?ní v lize, kupón na nákup zboží u spole?nosti InterCars v hodnot? 3000,- K?

2.místo - vesta s logem InterCars a informacemi o umíst?ní v lize, kupón na nákup zboží u spole?nosti InterCars v hodnot? 2000,- K?

3. místo - vesta s logem InterCars a informacemi o umíst?ní v lize, kupón na nákup zboží u spole?nosti InterCars v hodnot? 1000,- K?

 Krom? hlavních cen bude v každé lize mnoho cen dopl?kových, menších, ale p?esto zajímavých. Bude nap?íklad probíhat hlasování o jezdce, kte?í jezdili nejvíce fair play a tito budou oceneni, atd.

 Vozy, jak již bylo napsáno výše, budou z divácky atraktivní kategorie GTR. Je na každém jezdci, zda zvolí FXO GTR s pohonem 4x4, nebo jeden z voz? XR GTR a FZ50 GTR s pohán?nou zadní nápravou. Každý v?z má své výhody a nevýhody, záleží na jízdním stylu každého pilota, který mu vyhovuje nejvíce. Volbu je t?eba dob?e zvážit, protože každou ligu musí jezdec odjet s jedním vozem, nelze m?nit v?z po jednotlivých závodech. Zm?na je možná až na za?átku další ligy seriálu.

 A kdy se vlastn? pojede? První liga seriálu se jede všechny pond?lky m?síce ?ervna, tj.:

4.6.2007
11.6.2007
18.6.2007
25.6.2007

 V první lize seriálu se pojedou pouze ?ty?i závody, v dalších ligách seriálu závod? p?t. Druhá liga nás ?eká na za?átku podzimu a na poslední se m?žeme t?šit v jeho druhé polovin?.

P?ihlásit se do první ligy tohoto seriálu m?žete zde.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.