CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Brzy k mání - Formule BMW FB02

02. 12. 2007 | DoN

Zdravíme naše hrá?e,
jsme rádi, že m?žeme oznámit, že do vánoc bude vydán nový patch. Jeho obsahem bude vylepšená inteligence AI jezdc?, lepší fyzikální model, úpravy na okruzích Blackwood a South city a ... nové, skute?né auto - Formula BMW FB02!

D?vodem vzniku tohoto vozidla v LFS je fakt, že ve Velké Británii vznikla nová spole?nost nazvaná V1 Championship, jejíž cílem je objevit nového nad?jného jezdce pomocí série r?zných test?. Tento jezdec poté bude mít zajišt?no místo v týmu. V1 bude zahájeno v roce 2008 a bude jej vysílat televizní stanice ve Velké Británii. Live for Speed bude použito jako jeden z test? p?i výb?ru vít?zného jezdce, ješt? p?ed tím, než usedne do skute?ného vozidla.
V1 nás oslovili, abychom vytvo?ili model Formule BMW, aby mohl být test co nejv?rn?jší. A protože nám BMW Motorsport dalo svolení, vrhli jsme se na to.

Vlastníkem vozidla je Fortec Motorsport, kde sídli i V1. Díky V1 a Fortec Motorsport, bylo umožn?no našemu programátorovi Scawenu Robertsovi, aby si vozidlo vyzkoušel na vlastní k?ži p?i testovací jízd?. Díky tomuto jsme mohli docílit co nejv?rn?jšího chování tohoto vozdidla v LFs.

Nem?žeme Vám slíbit p?esné datum vydání, ale bude to p?ed vánoci. Již nyní ale máte možnost shlédnout video ze Scawenova testu a pár záb?r? vozidla p?ímo ze hry.

Download - LO-RES (30MB)
Download - HI-RES (69MB)
(hostováno na lfs.net)


Doufáme, že se Vám video bude líbit a t?šíme se na vydání patche, který je momentáln? ve fázi d?sledného testování.

Thread na ofic. fóru


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.