CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Rockingham v LFS

21. 09. 2009 | DoN

Díky kontaktu ve V1 Championship se tv?rc?m LFS naskytla možnost vytvo?it okruh Rockingham v Live for Speed. Po zvážení r?zných možností bylo rozhodnuto, že nejlepší metodou pro vytvo?ení trati bude laserové scanování. To by m?lo zaru?it p?esnost okolo 2 cm. Tra? se nascanovala z n?kolika pozic, aby byla kompletn? pokryta, bylo po?ízeno video a fotografie z okruhu. Tra? je ješt? stále ve fázi vývoje, ale již nyní vypadá velice v?rohodn?.

Abyste si však na nové trati mohli zajezdit, bude t?eba být vlastníkem S3 licence. Sou?asný plán je, že k S3 licenci p?ibude ješt? jedno vozidlo. (spekulace: v?ci, o kterých se mluvilo d?ív, jako prom?nlivé po?así apod. budou p?idávány ?asem)

Zatím nelze ?ici, kdy bude nová tra? hotová, takže nezbývá, než ?ekat na další informace.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.