CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


LFS School Cup 2009

07. 01. 2010 | Externí autor


Mezi sebou bojovalo 15 jezdc?, kte?í p?es vy?azovací rozjíž?ky v rallycrosu s XFG, kde se jezdilo po p?ti, postupovali do závodu na silni?ní okruh.

V rallycrosu si v první skupin? jezdc? nejlépe vedl Hudec, který podal stabilní výkon a v rozjíž?kách si vybojoval jedno druhé místo a dokonce jedno vít?zství. Za ním se dále umístili Zýka s Ku?erou. Ve druhé skupin? si špatn? nevedli Sieber s Nedv?dem, kte?í se snažili neúsp?šn? dotáhnout na Chvátala. Ve t?etí skupin? to bylo dost bodov? vyrovnané a tak musela být zahájena i t?etí rozjíž?ka, kterou ovládl Šrámek se Snoblem.

Jezdci se po p?lhodinové p?estávce se?adili na silni?ní okruh v Blackwoodu a zahájili kvalifikaci, ve které nejlepší ?asy zajeli Chvátal, Ku?era a Hudec. Po odstartování ostrého závodu s XFG po dvou kolech poodjeli zbytku startovního pole. Va?ourek byl po pár kolech penalizován za použití špatného skinu a ve finále tak byl posunut o jednu pozici. Šrámek v polovin? závodu sv?j v?z poslal do svodidel takovým zp?sobem, že už nemohl dále pokra?ovat. Dalším smola?em byl Petrovec, který svojí spojku trápil b?hem závodu tak, že vypov?d?la službu pár kol p?ed koncem. Do cíle dojeli jezdci v po?adí Chvátal, Ku?era, Hudec, Matušík, Sieber, Nedv?d, Va?ourek (penalizace) , Zýka, Snobl. Vypadli Petrovec s Markem. Po dojetí tohoto závodu následovala p?lhodinová pauza, ve které bylo spušt?no prezenta?ní video se záb?ry ze hry a s logy sponzor? p?es dataprojektor na ze?.

Finále závodního dne p?edstavovali sto-?ty?iceti ko?ové Formule BMW s pohonem zadních kol. Startovní rošt byl sestaven podle výsledk? z p?edchozího závodu s XFG na té samé trati s tím, že celý startovní rošt byl oto?en. Takže, kdo dojel p?edtím poslední, startoval te? z pole position a naopak nejlepší startoval z chvostu. Tento závod probíhal v poklidném tempu, protože nikdo necht?l zavinit kolizi. Tomuto chování jezdc? napomohla rozprava s jezdci, kde byli pou?eni o chování p?i závod? a o funkci vlajek. V tomto závod? byli nejv?tším p?ekvapením Matušík s Nedv?dem, kte?í dojeli na druhém a t?etím míst?.

Výsledky po se?tení bod? z obou hlavních závod? :

1.Chvátal (22); 2.Matušík (18); 3.Hudec (17); 4.Nedv?d (14); 5.Ku?era (12); 6.-7.Sieber, Va?ourek (11); 8.-9. Zýka, Šrámek (9); 10. Snobl (7). Zbytek jezc? byl pr?b?žn? vy?azen.


Umíst?ní Tým? :

1. Nicleback - Sieber, Hudec (11); 2. Nevim – Marek, Snobl (10); 3. NX – Zýka, Ku?era (9); 4. No stress – Chvátal (8); 5. Al-coholik – Píša, Petrovec (6).


Cht?l bych pod?kovat oboum sponzor?m www.301.cz za 6 volných jízdenek na jejich simulátor Force dynamics a Motorsport magazínu za ?asopisy a samolepky a jejich náklonnost k tomuto podniku i p?es nep?íznivou sv?tovou finan?ní krizi. Dále všem, kte?í mi pomáhali s organizací. Jmenovit? Konymu, Albimu a Zaržovi a samoz?ejm? všem zú?astn?ným.

Organizace závodu : Chvaty

Fota ze tridy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Screens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.