CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Revival 1.CZ LFS Ligy?

26. 01. 2010 | Externí autor


Pokud pat?íte mezi ?asté návšt?vníky fóra na czechlfs.net, z?ejm? Vám neunikla diskuze týkající se p?ípadného návratu 1.CZ ligy. Jestli ne, p?inášíme zde krátký nástin situace.

1.CZ LFS liga p?edstavovala po n?kolik let vrchol ?eskoslovenské LFS komunity. A? už po stránce jezdecké, tak organiza?ní. D?kazem toho je celkem 9 odjetých sezón. Prozatím byla 1. liga spojena hlavn? s osobou Roberta "Chaose" Kotlaby, který si zaslouží velký dík všech ú?astník?. Avšak Chaos je velice vytížená osoba, tudíž je pro n?j momentáln? obtížné spojit sv?j ?as s LFS. Další v?cí je celková situace LFS, konkrétn? momentální "nevývoj" hry. Všichni netrp?liv? již p?es rok ?ekáme na avizovaný patch, p?inášející novou fyziku a Volkswagen Scirocco. I p?es všechny tyto aspekty ale ?eskoslovenská komunita žije a nevzdává se myšlenky obnovení 1.CZ LFS ligy. Otázek je n?kolik, mezi ty hlavní pat?í zda v?bec ligu založit, pak otázka sponzoringu a v neposlední ?ad? s ?ím jet. První 2 otázky by mohla pomoci osv?tlit anketa, která se nachází pod ?lánkem. V p?ípad? kladného výsledku by se zde objevily další informace, p?ípadn? další anketa, tentokráte týkající se výb?ru voz? pro ligu.

Martin "Ghost_CZ" ŠilhánekKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.