CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Ohlédnutí za posledními dv?ma závody 1. CZ Ligy

19. 05. 2010 | Flame

Ohlédnutí za posledními dv?ma závody 1. CZ Ligy

South City p?edstavuje vždy pomyslný vrchol každé ligy, protože je bez nadsázky tím nejobtížn?jším, s ?ím se m?žete v LFS setkat. 1. divizi ovládl Doležal, který, a? se št?stím, dokázal vyhrát oba závody. V 1. závod? si brzy po startu dokázal poradit s nejv?tším konkurentem Stehlíkem a vít?zství bylo na sv?t?. Za nimi jedoucí Miština se snažil se? mohl, na lepší než 3. pozici to ale nebylo. Tito jezdci se pak se?adili v opa?ném po?adí na startu 2. závodu, resp. na 8. – 10. pozici. Ten se op?t vyda?il Doležalovi, který vyst?elil jak rána z d?la a brzy se probil až na 2. p?í?ku. Stehlík nebyl tak d?razný a odsoudil se tak až k boj?m kolem 7. místa. Ješt? h??e ale dopadl Miština, jehož zradila technika a p?išel tak o hezkou ?ádku bod?, která ho tém?? jist? p?ipravila o možnost bojovat o titul. To se potvrdilo v následujícím závod? na Fern Bay, kde Miština v?bec nestartoval a stejn? tak Doležal. Z užší špi?ky se zú?astnili pouze Stehlík, Müller a Kuliška. Tyto závody opanoval v obou d?jstvích Stehlík a má nejlépe nakro?eno k zisku titulu, o n?jž by ho mohla p?ipravit jen náhlá doslovná katastrofa. Zajímavý bude jist? boj o 2. p?í?ku, kterou momentáln? okupuje Müller, avšak jen s minimálním náskokem na Pali?ku. ?tvrtý Kuliška již ztrácí p?es 20 bod?.

V druhých divizích se na ?elních pozicích pravideln? umís?uje Prokop a m?stské závody nebyly výjimkou. Da?í se též jezdc?m SDI, kte?í pravideln? bodují. Na South City se zada?ilo Hybšovi, o n?co mén? úsp?šný byl kolega Hönyi. T?etí a nejnevyzpytateln?jší divize zná i p?esto jména svých favorit?. Tradi?n? se vp?edu objevují Kadlec a Škrabal, v poslední dob? se v dobrém sv?tle za?al ukazovat také Širl. V posledním závod?, kde byla zaznamenána doposud nejnižší jezdecká ú?ast, v?bec nedošlo k otev?ení 3. divize a tito jezdci se tedy objevili v divizi druhé. Úmrtnost byla pom?rn? vysoká, avšak 13 jezdc? v cíli druhého závodu m?že být považováno za úsp?ch a nazna?uje postupný vzestup jezdeckého um?ní všech zú?astn?ných.

K rozuzlení celého koloto?e dojde za týden na oblíbeném okruhu Kyoto National a doufejme, že to bude finále s velkým F. A já už snad budu mít také ?as na to, abych napsal kone?n? report s velkým R. :)

Martin „Ghost_CZ“ ŠilhánekKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.