CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Jak je to s vývojem LFS?

24. 12. 2010 | DoN

Po delší odmlce dnes Scawen zve?ejnil krátky progress report o LFS. P?vodní p?ísp?vek v Angli?tin? naleznete zde.

Práce na zlepšování fyziky pneumatik se ukázaly být mnohem náro?n?jší, než se o?ekávalo, nicmén? výsledkem by m?lo být mnohem reáln?jší chování všech voz? ve h?e.

Byly chvíle, kdy jsme již m?li verzi, ve které se nám chování vozidel líbilo a zdálo se, že bychom mohli brzy vydat nový patch i pro Vás, ale poté jsme narazili na situace, kdy fyzikální model vykazoval nesmyslné výsledky, což vedlo k hlubšímu zkoumání problematiky pneumatik. Jedna v?c vedla k druhé a zdálo se, že ?ím více se toho o pneumatikách nau?íte, tím více je pot?eba zkoumat dál.

Kdyby m?l n?kdo zájem, Scawen se o této problematice rozepsal trochu podrobn?ji na oficiálních stránkách.

VW Scirocco a nová tra? Rockingham se zdají být prakticky hotovy, ale rozhodli jsme se, že s jejich vydáním po?káme na zlepšený fyzikální model, aby byl zážitek z hraní co nejblíže skute?nosti. Eric pracuje na nových v?cech pro verzi S3, ale se zve?ej?ováním nových obrázk? po?káme, až budou tyto novinky v pokro?ilejší fázi.

Victor vyvíji novou aplikaci LFS Record, která usnadní tvorbu videí a umožní pokro?ilejší práci s kamerou. Tato aplikace stále ve fázi beta, nicmén? si o ní m?žete p?e?íst trochu více (a taky ji stáhnout) na fóru.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.